Zwetse

Tekst: 
de Bolderkar,
Muziek: 
Steven
Artiest: 
De Bolderkar
Album: 
Plaats: 
Gennep
Jaartal: 
2008

Refrein:
Nee wïj kunne écht nie dör ènne waoterkraon
En wïj kunne ok nie lopend ovver ’t waoter gaon
En wij kunne ok nie ovver ’n drödje naor de maon
Mar wel kunne wïj hier lallend, op de buune staon

Wïj halde veul van danse
Mar kunne èvvel ok goed sjaanse
As ge-ons ’t högste lied heurt krääje
En wïj mit ons keuntje drääje
Um ons kunde gaort nie hin
Wïj hèbbe alt mundig goeie zin

De MUZIEK dét is ons lèève
En wïj zinge nooit d’r nèève
Duk zien wïj bïj de bèste
Mar naor huus gaon wïj as lèste
Um o.ns kunde gaort nie hin
Wïj hèbbe alt, mundig goeie zin

Laot ze allemôl mar kletse
Wïj halde nie van zwetse
Wïj haole héndig de hoge C…
Mar-daor-op-rijme, dét vèlt nie mit