Wenn

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Refrein:
Wen alle jekke óp dis welt vasteloavendsjekke woare,
jong, wat wuur dis welt da sjun.
Wen alle naase óp dis welt als kloon woare jeboare,
jong, wat wuur dis welt da sjun.
Wen alle räuber óp dis welt ins braaf küete zieë,
jong, wat wuur dis welt da sjun.
Wen alle lü ezoeë woare wie ich… zou mósse zieë,
jong, wat wuur dis welt da sjun.

Me zou da ummer mósse laache en jenne krach mieë maache,
jezónk zieë, e jans leëve lank,
mit 't sjunste meëdsje trouwe, zoejaar va de sjweiermam hauwe,
vuural wen 't veul jeld hat óp de bank.

Me zou da sjpass ha aan 't leëve, en ummer leefde jeëve,
jee leed en jee verdris, jans jewis.
Me zou da ummer jouwe zin han, zoejaar d'r noaber leef han,
alleng nit wen't inne winkbül is.