WAT ZAETER?!

Tekst: 
Paul Heffels, Frank Dullens, Ben Erkens
Muziek: 
Ben Erkens
Artiest: 
Böshuuske Ontsjpannings Vereining
Plaats: 
Born
Jaartal: 
2005

Refrein
Wat zaeter, wat zaeter, wat zaeter
Ich versjtaon dae man
veur geine maeter
Wat moelter,wat moelter, wat moelter,
Huer wiej dae moele kan,
Mer wat bedoelter?
Wat zet-die, wat zet-die, wat zet-die
Wat mot-den diejen dan,
Zeg mei wat het-die?
Elke sjtreek haet zoa zien eige taol
Mer veer versjtaon ós hiej allemaol !

Ich zat mich ‘ns op ein sjtupke
Zoat naeve Jüp, zoa richtig Zittesj tüp
Hae zag: “veer make same hiej plezeier,
Mit vastelaovend en veier glazer beier”,
Al klink dat sjoan en heèl besjaaf,
Toch vraog ich mich nog waal ‘ns aaf!

Lets tróf ich d’r Wiel oet Kirchroa
Wat dae mich zag, dat zegk ich häöm neet nao
“Jung, sjnap dich mer ein hämfelsje confetti
Dan zalste zieè dan jeet alles jans paletti”
Al klink dat sjoan en heèl besjaaf,
Toch vraog ich mich nog waal ‘ns aaf!

Zoa geit dat biej ós in Limburg
Veer kalle plat, nae maak dich mer neet drök
Zoa hauwte veer ós dialek in eère
En zulle zeker ós kènjer dat auch leère
Al klink dat sjoan en heèl besjaaf,
Toch vraog ich mich nog waal ‘ns aaf!
 

Hoort bij: