Wae zètte de joker in !

Tekst: 
H. Claessen & F. Delissen
Muziek: 
H. Claessen & F. Delissen
Artiest: 
La Traalknaal
Plaats: 
Beegden

Refrein:
Wae zètte de Joker in mèt dees daag.
Vastelaovendj is de'n tied det alles maag.
Doot ins lekker gek en sjpring ins oet de bandj.
Danse, sjpringe, hosse door ós Bieëgdjer landj.
Wae zètte de Joker in, dus laot 'm gaon,
want op Aswoonsdig is 't weer gedaon.

In eder dörp en sjtad is 't aan de gang.
De vastelaovendj, dae laefdj ueveral.
Miense, sjtrieke sjmink op eders naas en wang.
in de optocht of bie 't boerebal.
't Is eine bóntje kraom óngerein,
want emes dae op sjtap geit, dae is noeats allein.

De vastelaovestied, dae zitj vol plezeer.
Jónk en aod, det paktj zich inne erm.
Rieje polonaises loupe wie ein sjpeer.
Ouch al is 't kaod, doe kriegs 't werm.
't Is eine bóntje kraom óngerein,
want emes dae op sjtap geit, is den noeats allein.