Vespa in z'n twie

Tekst: 
Kevin Cramer / P. Jaspers
Muziek: 
G. Michael
Artiest: 
Fabrizio Bongers
Album: 
'n Bitsje Amore - Rimini Records
Plaats: 
Maastricht

De Zonnevijver is gei fees
Meh iech waor al lang neet droet gewees
Iech zaog de zon en wouw eweg
San Lanaco, ’t Soetedal
M’n bure zaog iech euveral
’t Woort miech eve slech

Iech zèt de Vespa in z’n twie
Boe de zon sjijnt, dao gaon iech gewoen nao touw
Wow iech trèk ’t hei neet mie
Want iech zeen de bui al haange

Aongekoume in Lloret
Begós metein de disco-pret
Iech stoont es ierste op de vloer
't Leech ging oet de blacklight aon
M’n zjieleeke bloonk wie de maon
Wat voont iech miech stoer

De trèks miech snel de dansvloer op
En sjöddels hel de gansen aovend mèt diene kop
Wat ligk dao op dien zwarte bloes
’t Liek wel sos. Meh nein, 't is ‘ne berg roes
Roehoes… roehoes…