Venroj löt zich nòw wer huuëre

Tekst: 
Sraar v.d. Bosch
Muziek: 
Sraar v.d. Bosch
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Venray
Jaartal: 
1957

Is de vastelaovestied wer ien 't lând,
zette wìj ien Venroj alle zörg án de kânt.
Dat zit ôs ien òs bloed, jao dat merkte goed.
Luuster hoe 't klinkt, as alles hier zingt.

Refrejn:
Venroj löt zich nòw wer huuëre, mit ta ta tsiengboem.
Niemes dén òs dan kan stuuëre, mit ta ta tsiengboem.
Lót de Prins òs dan regieëre, mit ta ta tsiengboem.
As wìj vastelaovend viere, mit ta ta tsiengboem.

Kiender nieë, de schónne vastelaovestied,
noeët mer van òs laeve wille wìj dén kwiet.
Is 't kâld of waerm, ziede riek of aerm,
zing dan òp de maot, thuus òp de straot.