Veer zitte hijj, veer zitte dao, veer zitte euveral

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
Bert Quaedvlieg
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
Diverse artiesten - Van Eijsde tot de Mokerhei 5 - Marlstone CDL 9806
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Veer zitte hijj, veer zitte dao, veer zitte euveral,
dat is toch 't leuke aon de karneval.
Veer zitte hijj, veer zitte dao, veer zitte euveral,
want in edere cafè is 't bal.
En wélt geer us mesjiens nog kòmme zeuke,
kiek daan mer oet, want daan geit 't uuch jeuke.
Veer verkoupe toch allein mer stòmme kal,
want dat is sjus 't leuke aon de karneval.

Veer zien mét gein miljaar kepot te kriege.
Veer höbbe ouch nog hiel get veur de boeg.
De zawwelere kinne beter zwiege.
Mét karneval goon veer vaan kroeg nao kroeg.

Veer zwiere en veer zwejje, en veer zinge,
veer lache en veer goeje us de door.
Veer hosse en veer drejje en veer springe,
en hawwe pin, al weurt 't hijj veer oor.