Vakans

Tekst: 
Ger Prickaerts
Muziek: 
Ger Prickaerts
Artiest: 
De Leedjessjrievers en 't Sjlagerkoeër
Album: 
'De leedjes 1993' - de Winkbülle CD0193
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1993

Refring:
Ins per joar griëpe vier de kans, gont in os eege sjtad op vakans.
Ins per joar griëpe vier de kans, griëp mit os mit, wenste effe kans.
Want went i Heële Carnaval is, haste hei geweunweg alles.
Ins per joar griëpe vier de kans, gont in os eege sjtad op vakans.

Vier blieve lekker hei, en gont neet noa d'r sjnei, en die lat, doa kin v'r oane.
Ee vleegmesjien vol gieps, dat vinge vier mar nieks, en worum, dat liët zich roane.
Want v'r viere hei in deë durchee, mit alle veer os erm en bee.

Vier sjriëve op de kaat, 't weëd huuj al wer laat, an de tiëk, hei sjteet ing fiele.
Vier groete uch al vas, en wachte op ee glas, en dat geet, mar kiele kiele.
En zoë lang 't os hei duchtig sjmakt, gee koffer weëd da ingepakt.