Ut is 't land!!!

Tekst: 
Eric Reck & Charel Jeuken
Muziek: 
Eric Reck
Artiest: 
Niels en Kay
Plaats: 
Oost-Maarland
Jaartal: 
2021

Refrein :
Ut is ‘t land van hèrmeniejè,
Dao huur’ste èch de allèrsjoens’te melodiejè
Èn wae neet träöt en aoch neet trommèlt ut klink gèk,
Die hebbe allèmaol geweirè ien de nèk
Ès’te bekieks wie die dao laevè,
Die luij die hebbè ‘t, die is ‘t èch gegaevè
Ès klengè poet wurt dich van joonks aof aon gelierd,
‘t laevè wurt hie eekerè daog opnuij gevierd.

Couplet 1:
Sjarèlke de Grotè hâw al lang en breid ondèk,
Dao langs de Maos, dao ligk è land, dao is ‘t èch te gek
De luij die lachè allèmaol en hèbbe hiel gooj zin,
Die hoovè dao niks vuur te doen, dat zit gewoen d’r in

Want ès’te dao ès klènge jong geboorè bis,
Dan wèt’ste zuuvèr , wat ’t èchte laève is.

Couplet 2:
Flink gèt jäörkès laotèr, ‘t waor ‘nne sjoenè daog,
Dao kaom opèns Napoleon, dae wis neet wat ‘r zaog
H’r app-te gliek nao Sjarelke “ut is hie manjefiek”,
Jao ès’te hie geboorè bis, bis’te vanzellèf riek

H’r kraog ’n appkè truk dao middè ien de nach,
Ut waor van Sjarèlke en wèt’ste wat dae zach?

Couplet 3:
Tradisies zien v’r aon verknoch, die hawwe v’r ien ierè,
Dao hoovè v’r niks vuur te doen, dat is neet te verlierè
V’r vierè dûs ‘t laevè, mèt ‘nne breijè lach,
Ut mak neet oet, v’r hâwwè pin, tot middè ien de nach.

Hoort bij: