't tientje

Tekst: 
Jos van de Venn
Muziek: 
Jos van de Venn
Artiest: 
D'n Alde Slof
Plaats: 
Well

Refrein:
ik mis toch altied nog dat kwartje
en ok den gulde duut nog pien
't göt meej duk nog àn mien hartje
dat now die twieë d'r nie mèr zien
mar ieën ding viend ik nog 't ergste
dat wil beej meej d'r nog nie ien.....
now kan d'r gennen ieëne mer....
now kan d'r gennen ieëne mer....
now kan d'r gennen ieëne mer zo blauw as en tientje zien

't is alwer..... 'n tiedje trug....
toen môs heej weg den roeëje rug
d'n euro kwaam..... mien knip het pien
die liekt veul gauwwer lèèg te zien....

't leek ze moi..... dat neeje gèld....
d'r was niks bèters ôp de wèld
now wieëte weej..... õns genne raod
weej zitte mèstal ôp zwart zaod....