't luiperke van d'r willy

Tekst: 
Herman Geenen
Muziek: 
Huub Lemmens
Artiest: 
De Pleyzèngers
Plaats: 
Geleen

Hei Willy, de luiper oet, de luiper oet!

Refrein:
Jao, es d'r Willy, òzze Willy aan d'n trèkzak trèk,
dat löp wiej'ne wèk, dat löp wiej'ne wèk,
Jao, es d'r Willy, òzze Willy aan d'n trèkzak trèk,
dan löp 't hiej dat 't verrèk.

En sjpeelt d'r enne luiper, dan reup de ganse boet.
'Hei Willy lègk de luiper oet, de luiper oet!'

Jao, es d'r Willy, òzze Willy aan d'n trèkzak trèk,
dat löp wiej'ne wèk, dat löp wiej'ne wèk,
Jao, in de zomer, in de winter, mit de karneval,
dae luiper deit 't euveral.

Biej òs 'Onger de Buimkes' dao kom v'r dèks biejein
Dan wurt 'n buimke opgezat, waal oere achterein
Mer es dae kleine Willy, weer op zien sjteulke sjteit.
Dan luch zich toch de ganse tent, es Willy fied'le geit

Want dan loup v'r oppe maot, ròndj de sjtool en euver sjtraot.

'n Oetgelaote mösjke, dat in 'n buimke zit.
Zit vrolik get te huppe, en flöt 'n sjtökske mit.
Want al wat puëut en bein haet, bewaeg noe allemaol.
Nae niks en nemes sjteit hiej sjtil, sjus de lantaarnpaol.

D'r is laeve ròndj de plèj, 't is 'n fieës veur allenèj.