't Lempje

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jiddere Jek is Angejs' - Marlstone recordings bv CDL9860
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Ummer wents doe dinks 't jeet nit mieë
kanste urjens wal ee lempje zieë.
Ummer wents doe meens doe kans nit wieër
kunt vanzelver dan de nieëkste kier.
't Maat nit oes woa iech bin,
haste jouw of sjleëte zin
iech kom diech helpe.
Ummer wents doe dinks 't jeet nit mieë
kanste urjens wal ee lempje zieë.

Zörg en leed en pieng,
jidderinne kriet de zieng
mar zoeë kanne vier nit leëve
vier mósse ummer jet voetjeëve.
Deelste jeluk kunt 't doebbel werm tseruk
Deelste leed, dan is 't bloos de haof sjeed.

Vräud, jeluk en sjpas,
zunt 't sjunste watste has.
Mar dat darfste nit alling beleëve
angesj kanste nit um angere jeëve.
Deelste jeluk, kunt 't doebbel werm tseruk.
Deelste leed, dan is 't bloos de haof sjeed.