Snörreke

Tekst: 
L. Clermonts
Muziek: 
Priess/Engel/Stoklosa/Schütten/Jänisch/Knipp/Schnitzler - mel. 'Em selve Boot'
Artiest: 
Ziesjoem!
Album: 
Zjiemelezjo - Marlstone Recordings BV - CDL 2218
Plaats: 
Maastricht

Midde in de nach, es Laika miech weer wakker maak,
zie kin neet slaope want de lattebojem kraak.
Ederskier 't zelfde leedsje, dat is ech neet leuk,
mien nachrös is noe al 'n aontal weke zeuk.
Alles wat iech wèl is druime, gans tot mörgevreug, tot 't mörge weurt,
tot de wèkker aoflöp, ach waor dat mer woer.
Laot miech lekker slaope, Laika, want iech bin zoe meuj,
lègk miech noe 's oet, wat is noe die bezwoer?

Refrein:
Snörreke, diech ligks te snörreke,
dat is de reije, 'ch bin bès wel koed.
Mörrege, jao minstens mörrege,
slaop iech gesjeie, daan ligkste droet.

Meh d'n daag daonao gaof Laika miech nog eine kans.
Ach höllep Slivvenier, iech bei de roezekrans.
Zoe gezag gedoon, m'n haore woorte langzaam gries.
Zjus op 't good momint kraog iech e leuk advies.
Laika zag, noe blajer eve in 'n aw gezèt,
en obbins zaog iech e sjiek annäöske stoon.
'ch Góng metein d'rop aof en koch us gaw e stapelbèd,
Laika vroog m'ch: 'Jong, wat höbste noe gedoon?'

Refrein:
Snörreke, diech bleifs mer snörreke,
dat is de reije, 'ch bin bès wel koed.
Mörrege, jao minstens mörrege,
slaop iech gesjeie, daan ligkste droet.

'ch Reep op Laika en zag häör iech hoof gaaroet neet weg.
Slaopeloze nachte zien noe vaan de baon.
Hiel verleef keek iech häör aon en zie zag hiel oprech,
tot iech astrein op zolder lekker slaope gaon.

Refrein:
Snörreke, dao maagste snörreke,
dao op de zolder maak dat niks oet.
Mörrege, jao e'dre mörrege,
daan slaope veer us ins lekker oet.