Sjtaatse bee

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Martino's
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2006

Refrein:
Ojee ojee, wat hat dat meëdsje sjtaatse bee,
Vanaaf de batse bis de tsieë-ne
Döng dat die miech dor mer ens lië-ne
Ojee ojee wat hat dat meëdsje sjtaatse bee.
Went het de sjtraos eraaver kunt
Mit sjtumpele die klasse zint.

Jees doe ens ing kier op rees,
jans ejaal wie wiet doe jees.
Went doa de zon mer sjienge deed,
en alles van alleng doa jeed.
Van niks mië has doe dan noch las,
doe zuks dan op ee sjun teras.
't Leëve is dan richtieg jot,
Opens kunt doa eng blom diech sjtiecht d'r hod

Kunt de vasteloavend tsiet,
ee kostuum mos dan jans sjiek
Dat huuët d'r bij dat is hij zoeë,
verklei diech sjön en doe bis vroë.
De herre zietsung is och sjon,
als man jees doe doa zicher hen.
En dan is alles jans ejaal,
zint meëdsjer op de buun dan zingt d'r zaal.