Raeken dr'op dat ich in Limburg blief

Tekst: 
Guus Smeets
Muziek: 
W. Willmann & B. Vergeinen - Mel. 'Und dan fangen wir zum Singen an'
Artiest: 
Schintaler
Album: 
'Sjtilte veur de sjtorm' - Marlstone Recordings bv CDL 9835
Plaats: 
Schinnen

'ch Höb neet väöl mit Amsterdam, 'ch kom neet dèks in Rotterdam.
Moch ich gratis nao Den Haag, ging ich zeker neet vandaag.
Weggaon oet 't Limburgs land geit mich baove mien versjtand,
dan is lijde good in las, want ich mis de sjpas.

Raeken d'rop dat ich in limburg blief,
hie krig mich neemes noeats mie e'weg.
Hie hôb ich hoes en haard, dat is nao miene aard,
jao, in dit land dao laef ich ech.
Ich bekèn dat ich van Limburg houd,
hie höb ich al, hie is mien gelök.
Dus kom ich altied weer toch zwa gaer,
nao Limburg trök.

'ch Höb gaar niks mit Leningrad, 'ch veul niks veur zo'n vraemde sjtad.
Moch ich gans veur niks nao Praag, ging ich zeker neet vandaag.
Weggaon oet 't limburgs land, geit mich baove mien versjtand.
Dan is lijde good in las want ich mis de sjpas.