Rabadatsj

Tekst: 
G. Bemelmans
Muziek: 
G. Bemelmans
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

Refrein:
Rabadatsj, rabadatsj is d'r allernuitste kwatsj.
Rabadatsj, nommer ee, hilt ós allenäu bij ee.
Rabadatsj, rabadatsj is d'r allernuitste kwatsj.
Rabadatsj, is noen doa, hei bij ós i Kirchroa.

Vier hant e woad derbij jemaad, doamit hant vier bis noen jewaad.
't Letste woad is rabadatsj, den rabadatsj is sjtomme kwatsj.
Rabadatsj hauw ós jefeld, rabadatsj is al wat tselt.
Rabadatsj zingt alles mit, 't is d'r nuitste hit.

Biste in ós Kirchroa, is da jaarjing sjtiemmoeng doa,
vroag da noa d'r rabadatsj, da krieste sjpas mit sjtomme kwatsj.
Rabadatsj woar nog nit hei, rabadatsj hüet noen derbij.
Rabadatsj, zingt alles mit, 't is d'r nuitste hit.