Pottentaoten-lied (jubellied)

Muziek: 
De Pottentaoten zijn weer hier (Oud-Zouavenlied)
Plaats: 
Beek

Gij Pottentaoten, heft nu aan, vereenigd al te gaar,
het jubellied van uw bestaan, nu vier en veertig jaar.
Is viermaal elf een gekke tijd, dat ligt zoo in uw aard.
Hij was aan pret en lol gewijd, ook wel met ernst gepaard. (bis)

De burgerij is ook tevreê, gij ziet het allen aan.
Zij jubelt blijde met u mee en toont zich hoogst voldaan.
Uw stoet is rijk in kunst en tooi, de kleeding schitt'rend fijn.
Muziek in toon zoo innig mooi, het kon een wedstrijd zijn. (bis)

Prins Carnaval schouwt blij in 't rond, vol trots met zijnen stoet.
Hij mompelt zachtjes met zijn mond 'Echt Pottentaoten bloed'.
Oprechte hulde en dankbaarheid, den Pottentaot gebôon.
Want door hun kennis en beleid, was deze optocht schoon. (bis)