Plaggejeugd

Tekst: 
Jan Arts
Muziek: 
Geert Verschueren
Artiest: 
Jeugdraod
Plaats: 
Grubbenvorst

De huürs wal dukker zegge:
'Wat is die jeugd toch slech.' Mâr och geej laeve minse,
Meint geej dât now wal ech?
Nag ni zoë lang geleeje,
Hort geej nag beej de jeugd,
En wet geej wal hiël zaeker,
Dât geej toen hebt gedeugd?

Refrein:
Heb-se de jeugd, heb-se de toekoms,
Dât geld vur Gekke Maondig en Vastelaovestiéd.
Bescherm de jeugd, en Gekke Maondig,
Dan krieg geej later zaeker genne spiét.
Want euver viéf of viéftién jaor,
Staon weej dan zaeker vur ôg klaor.
Dus aan de kant vur de Plagge jeugd,
Dât duit ôg later zaeker deugd.

Weej gaon met Gekke Maondig,
Is duchtig aan de rol,
Vân 's morges tot d'n aovend,
Halde weej dât vol.
Alleein die letste urkes,
Dan zién weej nu miër druk,
Mâr euver ein paar jeurkes,
Komme weej sterk trük.