Noa heem junt vier nog nit!

Tekst: 
Sjeän Wetzels
Muziek: 
Jos. Gerards
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1939

't Is noe werm die jekke tsiet, me wead zing zörg noe werm ins kwiet.
't Wead ziech noe ins onsjeneert noa osze zin hij amezeert.
En op ing nette aat en wies, kriet jidderinne dan ing bies.

Refreng:
Huu wead jedanst, jesjpronge, vier dunt an alles mit.
De richtieje hant ziech vonge, noa heem junt vier nog nit.
Dat jieët 't nit, dat jieët 't nit, noa heem junt vier nog nit !

Vier hauwe nit va breuzelij en junt mit in de jekke-rij.
Vier wille sjpas han oane ing, ze krieje os zoeë jauw nit kling.
Drum zinge vier mit vrisje mod, dat wat vier dunt, dat dunt vier jod.

Me kriet os och zoeë jauw nit koad, vier zunt joa van ing jekke tsoat.
En alles is os noe ejaal, vier vroage nit noa veul sjendaal.
Vier bringe leave in der kroam, en junt doabij nit uvver der sjroam.