Nelke goaj de beinkes in de lóg

Tekst: 
Harrie Lempens & De Leefhöbbers –
Muziek: 
Jan Buschers
Artiest: 
De Leefhöbbers
Plaats: 
Susteren

Danse bie ’t ballet is alles veur ós Nel
dao dréjet ’t zien rundjes wie ‘ne pópperel
Dreug ouch nog ein knutje boave op de kop,
ut ouch allein nog mer besjuut mit sop
es ’n sjtikpreem zoa sjmaal
mer danse kènt ’t waal

Refrein:
Nelke goaj de beinkes in de lóch
want de vastelaovend hungk al in de lóch
zjwèj dien ermkes noe mer in ’t róndj
want weer make ’t noe ger ‘ns kakelbóntj

Nelke goaj de beinkes in de lóch
want de vastelaovend hungk al in de lóch
zjwèj dien ermkes noe mer in ’t róndj
want weer make ’t noe kakel bóntj

Mit vastelaovend mót ger kómme kieke hie
es dansmarieke is ós Nelke den der bie
mit ein ploaje rökske en ein pettycoot
mit piepelokke ónger ziene hoot
krig dao van neet genóg
en geuët ze in de lóch

Duit danse op zien sjeunkes mit ein platte naas
den sjprungk ’t door de kamer wie ‘ne vlotte haas
Nelke haet den pas der aller groatste sjpas
es de tasse rammele in de kas
Pak uch den noe bie ein
en zèng den dit refrein