Nae nog neet mé

Artiest: 
Mendy Sneyers, Resy Wolters, Anja Kühlmann, Sharon Mafficioli del Casteletto
Plaats: 
Blerick

Idder jaor löp Jaerke heej of dao,
lërlik waor de Truuje achternao.
Noow woel Jaer weer sjanse gaon met Claar.
Toen reep Merie op Truujendaag
't Krenske beej mekaar.
En wat ze zónge waas genóg...
Det hóng veur Jaerke in de lóch

Nae nog neet me me me., meneerke
We speule neet alwaer moëj waerke
Nae nog neet mé..me., messchien
Wae zoel dan heej van gister zien?
Dan kós Merieke weer sterre kiëke
Al., télde det die gaer ens met Lewieke
Maar nog neet mé.. nog néét messchien
Wilt dien Merie van gister zien.

Idder jaor haet Jaerke aevegaer
lërlik waor zó'n duufke um zich haer
Noow woel Jaer.. gaon tortele vannach
Hae wet nog neet det doëve-Til
't Krenske dan verwach
Det hae vannach nog op de stoep...
De wilde vaere kriëg getoep