M.T.S..-potpourri

Tekst: 
F.F.
Muziek: 
'Wir kommen alle in den Himmel'
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1954

Veer kômme alle, alle, alle in der hemel,
wat e gewemel, doa in déé hemel.
Dan lieét os der Petrus in, al is 't mèt tegezin.
Veer zekke Hem dan: 'Och, der wèt toch wèè ich bin'.

Melodie: 'Hei ver nog e dröpke'
Veer zind M.T.S.-er, weite alles 'besser',
doon neet wat der meester zèèt.
Veer filosofieje, kriege altied drieje,
auch al wèt de Mam dat neet.
Kom Suzanna, en drink mèt os e glèèske beer.
Kom Suzanna, dan dans en schwinge veer !

Melodie: 'Is dat dan niks Marie'
Is dat dan niks Marie, is dat dan gaar niks.
'ne M.T.S.-er, dèè lekker vriet.
Hèè meint 't altied good, dat zit 'm in 't blood.
Marie, kiek oet !, veural in deze tied.

Melodie: 'Ach mijn lieve blonde'
Ach, miene leeve Zwartkop, veul ins wie mien hart klop,
es ich dich veurbie zeen goa, begint mien hart zo gek te schloa.
Ich kin nit schtudere, wil 't toch probere.
Hellep mich toch oet der brand, en gèèf mich gauw dien hand.

Melodie: 'Wer soll dass bezahlen'
Veer hant noe gezonge, van oos leef en leid.
En veer gunt noe drie daag oet, totdat 't neet mieè geit.
Alle M.T.S.-ers, viere Carnaval.
Zinge, danse, schpringe, schanse, op oos Prinsebal.