Mit d'r handy

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
KKK de Sjtèchneëlsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

De janse welt, die wilt hü inne klinge handy han
Zoeëdat me óp d'r Maat de janse welt bereike kan
Zoeëjaar d'r klinge Jan
Nog in d'r kingerwaan...

Refrein:
Wilt al zoenne handy han...
Mit d'r handy óppen sjtroas
Jeet de massa in de moas
Zelfs 't aller-klingste kink
Lik tse leure mit dat dink
Mit deë kloemel an 't oer
Wit d'r jrüetste sjtomme boer
't is nit jód vuur ós en nit vuur de natoer

Ze zunt jemaad in alle klure van d'r reënboag
Mar zunt ze ech wal nüedieg dat is ummer nog de vraog
Den wat 't sjunste is
En dat is ja nit jewis...

Me wit ummer woatste bis..

Ejaal of dat me binne of dat me boesse zits
Me kriet oane tse wille alles wat ze zage mit
Mit inne hoof sjandaal
Hüet me jet sjtomme kal..

Mer dat is die lü ejaal..