Mit cv 'os twieë'

Tekst: 
M. Zelis
Muziek: 
M. Zelis, E. Peters
Artiest: 
Maartje Zelis en Ernest Peters
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2007

Refrein:
Vier kómme as ieësjte
En gónd as letste
En weë as letste geet
Det zunt de echte
Joa die gunt d'r vuur mit vasteloavend
En die höbbe sjpas
Jieëker anger oavend

Vier kómme oet 't zude
En joawaal oet Sjpassemig
Wie ze doa vasteloavend viere
Is ing kuns op zich
Zinge, fieëste, danse
Jieëkerinne is blie
En zinge, springe
Mit c.v. 'os twieë', want ...

En as vier arrevere
Sjtreumt de tent sjnel vol
ken 't fieës beginne
Wat höbbe vier 'n lol
Vanachter de tapkas
Klinkt 'n sjtum tevreie
'Kunnen vur goan drinke?
Mit c.v. 'os twieë' , want ...

't Is gemuutlig en óch druk
Net zoeë es verwach
Totdat vier op heem aa gónd
Umdat ós módder wacht
Meh neet getreurd en neet gevreesd
Murge zunt vier dr weer
En viere vasteloavend
Mit c.v. 'os twieë' , want ...