Mien Snuutje

Tekst: 
de Bolderkar
Muziek: 
Steven Gerrits
Artiest: 
De Bolderkar
Album: 
Plaats: 
Gennep
Jaartal: 
2010

Refrein:
As ik ów snuutje zie, dan wil ik ów vatte,
Én a'k ów nie kriege kan, dan kom ik ów jatte.
As ik ów héb mien snuut, wa viend ik da moj
Zèt ik ów tuus bïj mien, ien én golde koj.

't lèève, dè is nét as ènne poppekast
Niks zit los, én niks is vast
Zo, loope wïj mekaor mèj vör de vuut
Duk, vör de joeks, mar hoe ge 't ok duut
Da ziede zo-mar en, owwe snuut

't Lèève, drääjt, as èn-ne carroesel (mallemeule)
Gèt 't nie, of gèt 't wél
Wíj zitte allemôl óp ènne kluut
Mar hoe ge 't ok drääjt, of hoe ge 't ok duut
Ieder mèèns trèkt smè.js ènne snuut

As ik ówwe kop zo zie, goj ik mien bezatte
Gïj bekiekt 't mar, ik goj d'r ènne vatte
Ik goj èr allen óp schuup, dèt viend ik wèr moj
Strak saame tuus, dan zien we nie mèr kwoj