Mien polonaeseträötje

Tekst: 
Herman Claessen & Frank Delissen
Muziek: 
Herman Claessen & Frank Delissen
Artiest: 
La Traalknaal
Plaats: 
Beegden

Refrein:
Mèt vastelaovendj klinktj de samba, toch huer ich lever polonaes.
Mer edderein sjtamptj op dae klamba, de polonaes is d'r gewaes.
Hie klinktj de mambo, dao klinktj de limbo, men drèjtj hieël duchtig mèt die
kóntj.
Soms klinktj de rumba, den weer de cha-cha, mer geine polonaes drèjtj róndj.
Mèt vastelaovendj klinktj de samba, toch huer ich lever polonaes.
Mer edderein sjtamptj op dae klamba, de polonaes is d'r gewaes.

't Is weer vastelaovendj, ein sjoean noew pekske aan.
Mien polonaeseträötje óm: pas op, hie kumptj-er aan !
Ich doon de däör wiet oeape, van mien sjtamcafé.
Dao kumptj-er mich al tieënge, ich dink: Héreminé !

Get later oppe aovendj, gooj sjtumming en gooj zin,
de zjwaam löptj langs de rame aaf en ich loup midde d'rin.
De sambaklanke klinke, toch misjtj det ritme get.
Mien polonaeseträötje, det is toch je-van-het !