Leefdesverdreet

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
Raymonde Quaedvlieg
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - 'Fietse Manie' - Marlstone 099107 CD
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Leefdesverdreet, iech veul miech zoe allein.
Leefdesverdreet, en dat deit toch zoe'n pein.
Leefdesverdreet, diech hubs miech laote stoon.
En iech begriep 't neet, dat's diech dat hubs gedoon.

Wie iech diech aonkeek, woar iech direk verloore.
Iech wis meteen, dee maan, dee is veur miech geboore.
Wat is met diech gebeurd, hels diech neet mie vaan miech.
Wat moot iech noe allein, iech kin neet zoonder diech.

Keumps diech noe neet mie trök, boe bis diech toch naor tow?
Held diech neet mie vaan miech, höbs diech 'n aander vrow?
Dat's diech eweg gegaange bis deit miech zoe leid.
Iech kiek noar diene foto, dee hey veur miech steit.