Leefde, Sjpass en Moeziek

Tekst: 
Piet Godschalk
Muziek: 
Piet Godschalk
Artiest: 
De Herringbiessere
Plaats: 
Bocholtz
Jaartal: 
2014

Refrein:
Vuur leave vuur de leefde, de moeziek en de sjpass 
Mitvasteloavent is dat alles watste nuüdig has 
Van alles kin jebeure, de wilt die kin verjoa 
Met mit leefde, sjpass en moeziek 
bliet d'r karneval bestoa...

Couplet:
Vasteloavent, karneval of wat me ooch draa zeat
Wie d'r miensj i-nee zit kunt da wirkliech tot zie reat
Alling is mer alling, al deeste nog zoe jot dieng bes
Mer tsezaame weat d'r karneval een grandioos sjun fes...

Durch 't joar probeere vier jans normaal tse doeè
Vr hant ‘t druk en winnig tsiet, dat is jeweun ezoeè
Mer ins 't joar dat dinkt me, de moas die is noe vol
lech wil huuj vasteloavent viere, 't fes va vruijt en lol...

d'r mot de feste viere, noe wie d'r dat nog kint:
Most ee deenk nit verjsse... luuj d'r leaft merins
Koom vasteloavent viere, mit sjpass en veul alaaf
die leefde, sjpass en moeziek, numt uuch noèts mie inge aaf.
 

Hoort bij: