Lót mìj òw 's bekieke

Tekst: 
Koos Timp
Muziek: 
Frans Verhofstad
Artiest: 
Marlo Verhofstad-Timp
Album: 
Plaats: 
Venray
Jaartal: 
1977

Refrein:
Lót mìj òw 's bekieke, òp wie zudde gìj toch lieke.
Gìj het niks van Mám, gìj het niks van Páp,
en dat is nòw net wat ik nie snáp.
Mar wat ik án òw zie, jao, dat wieët ik ieërlik nie.

Zien moeder kwaam van 't Väöle, dat däörpke is òw bekend.
Zien vader kwaam van Aostrum, ik heb ze goed gekend.
De mojste van eur kiender trof ik mit kárneval.
Wìj daejde dor 'n daenske, 't was òp enne bal.
Wìj kwame hóst nie van de vloer, ik vroeg 'm zaacht án zien oeër ...

Hìj zaej: dat duut de klaore, koenjékskes en ok 't bier.
Ik kiek 'n bitje wazeg, ik zie òw wel twieë kieër.
't Is toch vastelaovend, dén enne kieër ien 't jaor,
dan mòtte zó naow nie kieke, dat is toch zoeë, nie waor ...
Wìj kwame hóst nie van de vloer, hìj vroeg mìj zaacht án mien oeër ...