Jo oet Mexico

Tekst: 
Mary Suyk
Muziek: 
Rene Krans
Artiest: 
Veer Ongerein
Plaats: 
Urmond

Ich kreeg lets eine nuuje buurman, God wet, wo kaom dae zwoa vandaan.
Ich dach wetste hie toch get miejae van, doarom sprook ich 'm maer 's aan.
Toen zach hae gans kort en daadkrachtig, neum mich noe gewoon maer d'r jo-ho.
Ich ben gaar neet zwoa omslachtig, want ich kom oet Mexico.

Refrein:
Ket geer d'r jo-ho-ho, 'tis enne echte caballero.
Ket geer d'r jo-ho-ho, vasteloavend viere kent hae waal.
Zunk mit os sol-la-si-do-ho, geit neet trok nao Mexico-ho.

Jo, zeuk zien Juanita, ein meadje, dat lekker vaol lach.
Zwaan slank meadje en sjieke signorita, dus hub ich 'm toen maer gezach.
Bie os goan veer noa 'n cafeeke, doa vingste gans zeker dien sjtok.
Jo, heat zich dat toen gauw bekeeke, noa Mexico wilt hae neet trok.