Jieker joar zind de kriebels wer doa !!!

Tekst: 
A. Gielens
Muziek: 
A. Gielens
Artiest: 
Ans Gielens en de Pratsjbülle
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1998

Refring:
Ich han zoene juek-juek-juek.
Ich mot mich kratse, van der kop bis agen batse.
Ich han zoene juek-juek-juek.
't Heut neet op, va de tieëne bis an der kop.

't Kriebelt heij, 't kriebelt doa, 't is carnaval ooch wer dit joar.
De peksjkes koome oet de kas, de kriebels make plaatsj vuur sjpas.
Want inne kier per joar, da kriebelt 't van heij bis doa.

Vier trekke alle nuij Heële in, da hant vier 't noa ozze zin.
De sjpaskapelle gont vuurop, de kriebels sjtiege noa d'r kop.
Want inne kier per joar, da kriebelt 't van heij bis doa.