Iech plak häör achter ut behang

Tekst: 
Lou Clermonts
Muziek: 
Ludy van Dijk
Artiest: 
Erwin Brepoels

Lès had 'ch miech è vruike, zie hèit geluif 'ch Truike,
un leuke moul, en sproete op häör wang,
Mèr zie heet miech bedroge, en alles veurgeloge,
iech plak häör zoe metein achter 't behang.

 

Refrein:
Iech höb tot midde in de nach,
mèt miene fiets op häör gewach,
Zie heet m'ch éch vaan alles wies gemaak,
iech höb genoog vaan dat gekwaak,
Gein vroumès kreig miech nog zoe gek,
of houjt m'ch zoemèr in de nek,
Iech plak häör achter ut behang, iech bin neet bang !
Alleen laatste refrein:
Iech plak häör achter ut behang, iech bin neet bang,
Iech plak häör achter ut behang, en dat veur lang!

 

Zie heel miech vaan de gekke, iech zag, de kins vertrekke,
d'n koffers stoon al klaor en ingepak,
Dit is veur miech è teike, iech laot m'ch neet bezeike,
mèt Karneval gaon iech allein op stap,

 

Lès kaom iech häör weer tege, zie zag m'ch hiel verlege,
diech zoe vergete, jungske, kin iech neet,
Ach Truike, gaank toch kiene, iech zal d'ch wel gèt liene,
Door diech verzoep 'ch ouch nog mien verdreet,