Iech krijg neet genog vaan diech

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
Stanley/Poncia/Child (I was made for loving you)
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
8terWèrrek - Marlstone CDL 9609
Plaats: 
Maastricht

Vannach, blijfs diech noe eindelijk bijj miech.
Es 't duuster is, iech höb zoe vöäl veur diech.
En vannach, lék iech mien leve in dien han.
Want diech bis gemaak veur miech, en iech bin gemaak veur diech.

 

Refrein:
Iech krijg neet genog vaan dien leefde,
iech krijg neet genog vaan diech.
Iech wèl mèt diech de leefde beleve,
wèls diech dat noe ouch mèt miech ?

 

Vannach, es iech diech in dien auge kiek,
veul de spanning, jóng, wat maaks diech miech wèld.
En vannach, weurt veur us 't wónder woer.
Diech bis gemaak veur miech, en iech bin gemaak veur diech.