Iech höb miech vergis

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
J.G.M.Coenen
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - 'Gere Gedoon' - Marlstone CDL 9425
Plaats: 
Maastricht

Wie 't begós, waor alles eve sjoen.
Dit is veur altied, dat dach iech toen.
Meh, iech weet noe, iech höb miech toch vergis.
Want iech weet zeker tot 't gaans euver is.

 

Diech wèts ouch wel, 't is toch neet dien sjöld.
Diech hads mèt miech hiel erreg väöl gedöld.
Al daon iech diech noe pijn en hiel väöl leid,
iech weet noe zeker, tot 't neet aanders geit.

 

Geluif miech noe, 't vèlt miech zwoer,
um diech te zègke tot 't euver is.
Mèt hiel väöl spiet, nao al ,deen tied,
moot iech diech zègke, iech höb miech vergis.
Want 't is woer, 't vèlt miech zwoer,
um diech te zègke tot 't euver is.
Nao al deen tied, moot iech mèt spiet,
tege diech zègke, iech höb miech vergis.