Iech höb diech de vod nao gedraage

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg & J.Collee
Muziek: 
J.G.M.Coenen
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - 'No.6' - Marlstone CDL 9321
Plaats: 
Maastricht

Es d'n aovend vélt, daan zeen iech diech weer goon.
De gings de veurdeur oet, iech bleef in de kamer stoon.
Diech bis neet mie heijj, want de lees miech vreij.
Wat ging toch mis, wat hèb iech verkierd gedoon ?

 

Refrein:
Iech höb diech de vod nao gedraage,
veur diech höb iech alles gedoon.
Vaan diech kos iech alles verdraage,
mèh diech zuus miech neet mie stoon.
Noe bis diech veurgood weggebleeve,
en diech waors 't leeve veur miech.
Iech höb diech mien hart ins gegeeve,
allein sjagrein kraog iech vaan diech.

 

Wie 't vreuger waor, dat weet iech nog hiel good.
Iech dach allein aon diech, de zaots miech in 't blood.
Iech höb noe 't geveul, 't waor allein mèr speul.
Wat ging toch mis ? Ich verloor al miene mood.