Ich hauw aaf

Tekst: 
E. Masthoff, H. Steijvers
Muziek: 
Thibault, Francois, Reveaux ('My way' - Frank Sinatra)
Artiest: 
Janse Bagge Bend
Album: 
Flazjelettentaere - Marlstone Recordings bv - 0909106 CD
Plaats: 
Susteren

En noe, 't enj is doa
Val mer kapot, weer goan noe sjloape
Weer sjloge op sjnoar en trom,
Zonger bezeij oos knök ram oape
De bloazers zeen kapot,
Gans boete oam van al dat roaze
Ze höbbe zich de derm
Oet de pens gebloaze

Dus luuj, dit is 't enj
Weer goan noe weg, weer goan dus sjloete
En brèke de boel mer aaf
En sjliepe de rotzooi weer noa boete
De tröte en de trom
En de gitaar sjtoan noch te dampe
Ma jong
Wat woar 't heit onger dees lampe

Weer zeen pratsjnaat,
Tot op os vel
En auch det denk sjtong veul te hèl
De bloazer zeen alvas gesjtop
Kriege de tröt neet mie aan de kop
'T wurt tied det weer heivis goan
Weer goan oe sjloete

'T humme plek os oppe pens
En weer zeen vies wie aw zjwens
Doarom goan weer noe op retraite
Omdet 't toch gein doel mie haet
Weer goan noe weg
Zegge adieu en goan in 't kloaster