Et truus in der tom tom

Artiest: 
de Wesjdreudjes
Plaats: 
Ubachsberg

Refrein:
Joa ich weëd gek
Knaaatschgek
Vaan et Truus in der TomTom
Ich weëd gek Knaaatschgek
Went dat vrommesj is zoe sjtom
Sjikt mich va links noa rechs
noa vuure
En da wer truukopjuuj
Kin ich die sjtum neet langer huure
Begint et Truus alwer opnuuj
Joa ich weëd gek
Knaaaatschgek vaan die sjtum
Indien meugelik …drieën um
Indien meugelik …
da drieën vier um

Gon ich get vaare mit der waan
Zet ich der routeplanner aan
Weet ich ins der weëg neet mie
Bringt et mich woë ich nit mot zië
Et ganse durp liekt ueverhoop
Et Truus zit ram gans in der knoop
Zeët het opins mit zeute sjtum
Indien meugelik… drieën um

Vier motte mit der optoch mit
Wie deë geet trekke weet ver nit
Vuuraa in de Kirriksjtroat
Sjteet inge vaan der elveroad
Dee reupt alaaf alaaf alaaf
En sjikt os da de Hunsj eraaf
Zeët dat heur mit zaate sjtum
Indien meugelik …drieën um

Went der optoch eindelik truk
Makt et Truus oos gans verruk
Vier loope noe al zoeng drei sjtond
En zunt der plei al ellef kiër rond
Alles lupt noe pratschdurchee
Wie koom vier sjtrak in et café
Reupt der Prins mit helle sjtum
Indien meugelik …drieën um