Et kink mit de pop

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jrus oes Kirchroa' - Marlstone Recordings bv
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1985

Et kink zoos op der sjtoep mit zieng pop in jen heng.
Et joenket van der floep, den et zoos doa jans alleng.
De kinger oes de sjtroas, kieket nit noa-em um.
Ze vonge-n-em mar ee oas, en-et hauw vul leet doarum.
Mar de pop laachet-em aa en et laachet sjtel tseruk:
'Wat junt mieg de kinger aa, alleng doe bis mie jeluk'.

Refreng:
Den mit dieg kan ieg sjpieële,
mit dieg han ieg mieng sjpas.
Ieg hod dieg jans jot vas,
dink an et jeluk oes mieng dreumkastieële.

Et zoos doa noch eng tsiet, vertsalt de pop zie leet,
mar et woeët zie jevuel nit kwiet, wail eng pop-em nit versjteet.
En et kieket um zieg hen, et hauw eng kingersjtem jehoeëd,
et hauw eng kingersjpel jezen, noen et mitsjpieële koeët.
De pop loor in de zief, jevalle oes de kingerheng.
Ze woar noen kaot eng sjtief, sjwats en vies en alleng.

Refreng:
Oane dieg kan ieg sjpieële,
oane dieg han ieg mieng sjpas.
Ieg hod dieg niet mieë vas,
ieg han et jeluk oes mieng dreumkastieële.