Ein nach

Tekst: 
W.Dreessen
Muziek: 
Bartelomew & King - 'One night'
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
'FietseFreem - Marlstone MARL.98517
Plaats: 
Maastricht

Ein nach mèt diech,
dat is boe iech zoe vaan druim.
Iech beij 's nachs in miene slaop:
Och, waor iech mer bijj diech.

Noe bel miech op,
en iech staon zoe veur dien deur.
Iech wèl diech ederen daag,
mien vuur veur diech brand hel

Altied dink iech, waors diech mer hijj.
Iech zou wel wete wat iech deeg.
Mer noe bis diech de hort op allein,
en dat deit toch zoe'n pijn.