Eemoal prins te zieë

Tekst: 
Peter Vincent & Rob Dijcks
Muziek: 
de Höhner
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Refrein:
Eemoal prins te zieë, in sjtad, dörp of wiehk.
Eemoal prins te zieë, d'r kuëning te riehk.
Doava dreum ig al mieh ganse leëve lank.
Eemoal prins te zieë, mit vrung, heij hank i hank.

Dreij voeëste hoeëg, `ne klinge jong,
wie ig doa beij d'r optog sjtong.
MUZIEK en klone bragte sfeer,
mar't sjoeënste woar die veer.

Wie sjpeëder ig mieh sjetje vong,
en ut mig dekker pütsje gong,
vroog ut mig sjtilkes get bekins:
'weëds doeh oeëts mienne prins?'

'Sjteet dig', koam de vroag opins,
die mutsj mit veëre van d'r prins ?
Mieh hat dat sjloog geliek op hôl,
mien oge sjote vôl...