Eddy goon v'r wokke

Artiest: 
Dikke Mes en de rès
Plaats: 
Maastricht

Miljaar maan, is dee petik alweer touw?
En iech höb zoe’ne hoonger!

Tsjoeke Tsjoeke!

‘t begos op zoondagmörge
Vastelaovend zoonder zörge
Iech had zin, dat maags de wete
Mer kraog nog nörges get te ete
Iech waor lang aon’t prakkezere
Welluk ete, höb iech gere?
Zaog allein ‘t Witte Bruudsje
Nein dat noets mie, iech belde Eddy

Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?

Eddy goon v’r wokke?
Zègk vertèl us, goon v’r wokke?
Foe Yong Hai en Babi Pangang
Gazzie Goreng, iech zègk: Haiyang Eddy
Iech höb zin in vètte scampies
Onbeperk, veul miech sterk
Begin miech noe te sjaggernere
Kom laot goon noe
Wèl zoe gere

Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
U proeft ‘t zo
U proeft ‘t zo
‘t is van Sjef Duchateau!

Maondag ging ‘t vaan ‘tzelfde
De raojs noets wee miech toen belde
‘t waor Eddy en heer had zin
Heer had zin um te goon wokke

Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?

Eddy goon v’r wokke?
Ouch op dinsdag, wèl iech wokke
Sjei ‘ns oet mèt lammentere
Asteblief zegh, wèl zoe gere Eddy
Iech wèl noe gein frietsje Reitz mie
Iech wèl nasi, iech wèl bami
Iers nog eve in de rij stoon
Eve wachte
En daan los goon

Eddy goon v’r wokke?
Zègk, Eddy goon v’r wokke?
Goon v’r wokke Eddy?
U proeft ‘t zo
U proeft ‘t zo
‘t is van Sjef Duchateau!

Eddy goon v’r wokke? (Vètte sajs)
Iech höb zin miech vol te stókke (Vètte sajs)
Laop miech noe toch neet te fokke (Vètte sajs)
Miene honger is ‘strein vertrokke (Vètte sajs)
Dee Chinees moot neet zoe zokke (Vètte sajs)
Nao ‘t wokke, geit ‘r gokke (Vètte sajs)
Heer steit te loere op zien klokke (Vètte sajs)
‘r moot neet zeike, ‘r moot wokke (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Eddy, Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Eddy, Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Op die scampies Eddy (Vètte sajs)
Eddy, Eddy (Vètte sajs)
Duchateau (Vètte sajs)
Duchateau (Proeft ‘t zo)
Duchateau (Proeft ‘t zo)
Duchateau (Proeft ‘t zo)
Vètte sajs
Vètte sajs

(herhole tot ‘t ind)