Echte tuute ziên d'r ás de kippe beej

Tekst: 
Noël Knops en Twan van de Rijdt
Muziek: 
Noël Knops en Twan van de Rijdt
Artiest: 
Noël Knops en Twan van de Rijdt
Album: 
D'n Tuutekop - 'Liedjes oet 't Tuuteriek 2002'
Plaats: 
Hegelsom

Refrein:
Want echte tuute ziên d'r ás de kippe beej
Ge hóft nì lang te wâchte, want weej ziên al heej
Òveraal preseant en aaltiêd góje mood
Mit de carnaval kriêge tuute kriebels in 't blood
Velt d'r wát te beleave, daan staon we in de reej
Echte tuuteköpkes ziên d'r aaltiêd beej

Dór 't jaor giët iederiën ziènen eige weag
D'n iëne heat 't good, d'n ândere heat 't sleach
Ma mit de carnaval daan luüpt hee wir d'n teampel vôl
Weej tuuteköpkes ziên d'r allemaol

Weej ziên òveraal vur în en staon altiêd paraat
Weej ziên aaltiêd te vroeg, dus zeker noëit te laat
En wao of wie of wát,'t maakt ós allemaol niks oêt
Opziej nao veur of ânders âchteroêt