E look in d'n ummer

Muziek: 
trad.bew. (Conny Peters/Jean Innemee)
Artiest: 
Beppie Kraft & Frans Theunisz
Album: 
'Kom laot us zinge' - Marlstone Recordings bv CDL 9916
Plaats: 
Maastricht

Frans höbs diech de blomme al water gegeve?

Iech neet keend.

Och hool miech daaneve 'nen ummer water.

Jao, eve ei momintsje.
Hei Bep, wat is mèt deen ummer gebäörd?
Mooste kieke:
Dao zit e look in d'n ummer, leef Beppie, leef Beppie.
Dao zit e look in d'n ummer, wat moot iech daomèt?

Daan makste't, leef Frenske, daan kaakste dat tow.

Meh jao, eve d'n ummer make of 't niks is.
Neet helle, Fransje belle.
Mèt wat moot iech 't make, dat leukske, dat leukske?
Mèt wat moot iech 't make, leef Beppy, mèt wat?

Mèt 'n stekske leef Frenske, mèt 'n tekske, mèt 'n tekske.
Mèt 'n doedgewoen tekske, e klein stokske tak.
Mèt 'n tekske, zoe'n houte dingske.

Wat moot iech noe, mèt 'n tekske. Dat tekske dat pas neet, leef Beppie dat pas
neet.
Dat tekske dat pas neet, pas neet in 't look.

Daan kap vaan dat tekske e klein stökske aof Frans.
Daan kap vaan dat tekske e klein stökske aof.

Kappe kappe dat is good vaan diech Bep.
Dao had iech noe ins neet aon gedach.
Meh huur ins:
Boe moot iech mèt kappe, iech höb niks te kappe.
Boe moot iech mèt kappe, leef Beppie, mèt wat?

Mèt e kapbiel, wat dachste, leef Frenske,
Mèt e kapbiel
Mèt e kapbiel, dao kapste deen tak mèt in twie.

Höllep keend wat weurste gevaarlek
Moot iech dat goon kappe?
Mooste zie, wat 'ne klomel.

Dat biel is neet sjerrep, leef Beppie, neet sjerrep.
Dat biel is neet sjerrep, dat biel, dat is bot.

Es 't kapbiel te bot is, daan mooste 't sliepe.
Es 't kapbiel te bot is, daan sliepste't toch, Frans.

Sliepe Bep wie hadste dat gedach?
Mèt wat moot iech dat sliepe?
Boemèt moot iech 't sliepe, iech höb niks um te sliepe.
Mèt wat zal iech 't sliepe, leef Beppie, mèt wat?

Hei achter in 't stelke, dao steit 'ne sliepstein.
Hei achter in 't stelke, dao steit 'ne stein.

Inderdaad dao steit 'ne sliepstein, dee steit dao al jaore.
Iech weit neet of dee nog geit.
Dee stein is te druug, Bep, zoe kin iech neet sliepe.
Zoe geit 't neet lekker, dee stein is te druug.

Daan maak 'm get vochteg, kom op maak 'm vochteg.
Daan maak de stein vochteg, allèh Frans, sjeet op.

Bep, da's e krimmeneel idee, wie kumpste d'rop?
Noets gewete, tots diech zoe'nen techneut waors.
Mèt wat krijg iech 'm vochteg, wie krijg iech 'm vochteg?
Mèt wat krijg iech 'm vochteg, wie maak iech 'm naat?

Wat dachste vaan water, vaan hiel gewoen water?
Wat dachste vaan water, haol water en gaw.

Water, dachs diech tot iech 't mèt beer wow doen?
Iech kiek wel oet, meh iech höb e probleemke.

Mèt wat moot iech dat hole, dat water, leef Beppie?
Wie haol iech noe water, leef Beppie, mèt wat?
In 'nen ummer leef Frenske, gewoen 'nen ummer.
'nen Ordinairen ummer, dao haolste dat mèt.

'nen ummer ... zie wèt 't weer
Dao zit e look in d'n ummer, d'n ummer, d'n ummer.
E look in d'n ummer, leef Beppie, e look.