E bitsje verleef

Tekst: 
Bert & Ursula Garnier
Muziek: 
John Terra (
Artiest: 
Beppie Kraft
Album: 
Beppie Kraft - 'E bitsje verleef' - Marlstone Recordings bv - CDS 2004
Plaats: 
Maastricht

Iech höb al dèks nachtelaangk wakker gelege,
want iech had mer weer 'ns gedruimp vaan us twie.
Daan vroog iech miech aof, kom iech diech oets nog tege,
of zeen iech diech nao zoenen druim ech noets mie.
Geluif mer tot iech euver diech fanteseer,
want diech bis toch miene prins.
Iech druim vaan de leefde, dat daon iech zoe geer,
want druim iech, daan zeen iech diech weer.

Refrein:
En daan veul iech miech in de wolleke zweve,
want iech ben e bitsje, e bitsje verleef.
Mit diech wel iech heerlike nachte beleve.
Bis diech ouch e bitsje, e bitsje, e bitsje verleef ?

Toch zal iech mien druime ech noets mie vergeete,
die höbbe 'n plaots in mien hart veur altied.
Vanoaf 't begin höb iech toch al gewete,
tots diech oet zows komme, noe is 't zoe wiet.
Iech zeen diech dao stoon, en mien hart geit tekier.
Noe kömp miene druim toch oet.
Diech giefs miech dien hand en iech daank Slivvenier.
Veer danse en zinge 't oet.

Noe kom in mien errem sjat, iech höb diech gevoonde.
Iech druim noe de ganse nach vaan diech,
want iech ben verleef, zoe verleef.