D'r Euro

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Refrein:
Vier werpe mit de Euro's, i Bonn, Paries, Madrid.
Vier werpe mit de Euro's, den jeulens hant vier nit.
Vier drinke pivo, beer, serveza, 't is ós jans ejaal.
't Zunt alling mar Euro's woa ich noe mit betsaal.

Iech looch ins op Mallorca, tse buttele in d'r zand.
't Liechet miech waal sjun, zoeë eje sjtuksje sjtrand.
Vroaget inne matador wievöal ezoeë jet kost.
Doe zaat deë sjpaanse piezzel, diez mil dosciëntos.
Jerechent in pesetas, dat liechet miech tse doeë.
Heë menget evver Euro's, noe sjton ich in 't roeë.

Iech lofet ins durch Oche, de lempsjer woare aa,
doa koam ee lekker meedje mit alles drop en dra.
't Noom miech mit erópper en laat ziech op 't bed.
'Noe jef miech honged Euro's, kom iech tseech diech jet'.
Iech kieket in mieng buusj, d'r sjwees deë brooch miech oes,
iech how alleng mar marke, doe worp 't miech eroes.

Ich vaaret ins durch Brussel, mit d'r vos op 't pedaal.
Doa koame de peliese aa, dat waor miech ejaal.
Ze kroge miech tse pakke, honget meter vuur de jrens:
'awel dat wordt een dure zaak, gij kriminele mens'
Iech joof hem jauw jet frenksjer, ee pitsj-eugsje d'r bei.
Deë noam alling mar Euro's, mit poasje kom ich vrij.