De meëdjes van d'r eëzel

Tekst: 
Stef Feijen & Wim Feijen
Muziek: 
Stef Feijen
Artiest: 
De Puutsjmuulkes
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2004

Manslüj van Heële –
en al die patrenaatjonge, die dinke inne richtige,
Heëlesej keël te zieje
Opgelet –
Vier sjtelle uch vuur: 'de meëdsjes van d'r Eëzel'

Refrein:
Want vier zint meëdsjes van d'r eëzel.
Vier maake sjpasz ut ganse joar.
Vier haote poal wie inne manskeël.
Ut mak neet oet wie laat ut weëd, ummer doa.
Want vier zint meëdsjes van d'r eëzel.
Die geet ut neet i Kirchroa of in Mestreech.
Alling bie os i sjpassemig, zient die meëdsjes ut leech.

Al die manslüj gont toch prat,
op die groëte prinsekap.
Vier sind meëdsjes oane ing veer.
Dat is need nuëdig, vier hant och zoeë plezeer.

Ja, vier meëdsjes sind d'r bije,
oane breuzel of beheij.
Jieker zaal, dè kriege vier plat.
Ja, dat is graat wat ee Heëlesj meëdje hat.