De mós wete

Artiest: 
Huub Adriaens
Album: 
'n Deil vaan mie leve - Pebble music - PMC 023
Plaats: 
Maastricht

De mos wete dat iech ech nog vaan diech haw!
De belaofdes miech iech blijf diech altied trouw.
Alle foto's zien versjäört.
D'r is zoeväöl gebäörd!
Weits diech, dat iech nog vaan diech haw,..!

Is de leefde tösse us noe ech veurbij?
Steis diech neet mie langer aon mien zeij?
Mien hart is neet vaan stein,
koume veer oets nog bejein?
Of is de leefde noe veurbij?

Toch blijf iech wachte,
lang daog en lang nachte.
En blieve hope, want iech kin diech neet vergete.
Es iech dien stum huur, bin iech verlore,..
Wat iech veur diech veul, dat geit ech noets mie veurbij!

Weet dat iech nog altied vaan diech haw...