De Krach van de Lach

Tekst: 
Peter Francot
Muziek: 
Peter Francot
Artiest: 
Pier & Stuf
Plaats: 
Baexem
Jaartal: 
2016

Refrein:
Det is de krach van de lach
Dea zitj biej eederein van binne
Hoofs se neet mieër te lieëre kinne
Dea kriesse noeats mieër oet de kop
Det is de krach van de lach
Altied drbiej met zien verhoale
Dea meuktj dich bliej en luëtj dich stroale
Doa kin ech gaar niks teagenop
(Slotzin: Doa kin TOCH gaar niks teagenop)

Couplet 1:
Mèt de vasteloavendj hingtj de humor in de loch
De lach zuus-se den öäveral dea is doa aan verknoch
Hea geit verkleijd en duit den breid vöär weam ut huëre
wiltj
De weag bezeijd met joeksigheid, zien honger noeats
gestiltj
Toet s’oaves laat geit hea oug mèt op stap
En den verteltj d’r ós zien allerbeste grap

Couplet 2:
Mèt de vasteloavendj kriegtj d’r eedrein op zien handj
Biej de buut den sjteit d’r in de ton, mèt de optoch langs
de kantj
Tis noeats gedoan hea blieftj mer goan de bontje oavendj
lang
Neet te versjloan, zurgtj vöär ein troan biej veule oppe
wang
Lèts waas der meug en veulde hea zich slap
Maar juus toen sjaaterde wea oere om zien grap

Couplet 3:
Ein breije lach, zien druëge mop, of soms get zelfspot
En ut klinkt missjien waal gek maar döks den lachtj dr
zich zelfs kapot

Hoort bij: