De dieke trom

Tekst: 
John Schoenmakers
Muziek: 
John Schoenmakers
Artiest: 
De Trommelaere
Album: 
'Van Genhil bis Laar'
Plaats: 
Nuth

Wen ich goan trommele op die dikke trom,
vraog 't mich neet, mien vrouw die wit woarom.
Drink dan mien pilske en stoan dan ooch noeit dreug,
wen ich kin trommele weer ich ooch noeit meug.
Ich kin neet zitte en mot altied kinne sjpringe,
doan d'r hood op en begin dan mit te zingen.

Refrein:
Kom, kom, kom mér mit die trom,
vroag 't mich neet, mien vrouw die wit woarom.
Van groot tot kleen jekereen deet mit,
went 't mer herrie maak, 't maak neet oet womit.
Bom, bom, houw mer op die trom,
vroag 't mich neet, mien vrouw die wit woarom.
Van groot tot kleen jekereen deet mit,
went 't mer herrie maakt, 't maakt neet oet womit.

Verveelste dich iech weet ooch neet waorom,
kom bie os trommele op die dikke trom.
In 'n klein café in os dörpke gelege,
kom bie os trommele en doch neet zoe verlege.
Ich kin neet zitte en mot altied kinne springe,
doan d'r hood op en begin dan mit te zinge.

Noa drie do daag trommele en zinge,
en op d'r polonaise springen.
och leve sjchat doë wits toch waal woarom,
went ich goan trommele op die dieke trom.
Mer wenste kumps schat, kom dan neet te laat,
angesj bin ich ladder, ladder, ladder, ladderzaat.