Carnaval

Tekst: 
Mevr. Bouchoms

't Es carnaval, 't ès carnaval
Zèk gèste met mich noa de bal
Os reusge zit vuur aan de kant
Joa dat lik toch veur de hand
Vuur drinke os 'n gleiske beer
En zènge dan soame weer...
Refrein:

Ober schut nog mèr ens gaw 'n ien
't Es zo-eine lekkere awwe wien
Van de B.T.W. trek vuur os ger niks oan
Want vuur goan toch noa de moan.
Van de B.T.W. trek vuur os gaar niks oan
Want huuj of mörge woen vuur op de moan (2x).

't Es carnaval, 't ès carnaval
En uveral gemaskerd bal
Vuur trekke doavuur same oet
Met os remmelke en os toet
Vuur sprenge dan op het muziek
En amusere 't gans publiek...
Refrein: